Fikri mülkiyet uyuşmazlıkları patent, marka ve telif hakları, endüstriyel tasarımları, fikri ve sınai haklara tacizi ve bu hakların lisans verilerek kullandırılmasını, lisans alanın, lisans sözleşmesine aykırı kullanımı kapsamaktadır. Her alanda olduğu gibi fikri mülkiyet alanında da, taraflar ne kadar dikkatli davransalar da, uyuşmazlıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Fikri mülkiyet hakları günümüzde büyük bir önem arz etmektedir çünkü fikri mülkiyet hakları giderek artan bir ölçüde koruma altına alınmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları alanının gelişmesine bağlı olarak uyuşmazlıklar da artmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması için arabuluculuk şartı getirilmiştir. TTK 4.maddesi uyarınca, fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları da ticari dava kapsamında sayılacağından arabuluculuk dava şartı söz konusu olacaktır. Siz de fikri mülkiyet hakkının ihlali, bir devir ya da lisans sözleşmesinde öngörülen ödeme yükümlülüğüne uyulmaması gibi bir sebepten doğan uyuşmazlıklarınızda arabuluculuğa başvurarak hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlayabilirsiniz.