Gayrimenkul Hukuku konusundaki uyuşmazlıklar hakkında açılan davalar, hukuk sistemimiz içerisinde en uzun sürede sonuçlanan dava türlerindendir. Oysa arabuluculuk yöntemi ile gayrimenkul hukuku konusunu oluşturan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların, alım-satım sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların, tapu iptal ve tescil talepli uyuşmazlıkların, ortaklığın giderimi talepli uyuşmazlıkların ve diğer tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri gayrimenkul hukuku konulu uyuşmazlıkların çözümünde arabulucuya başvurulabilecektir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Arabulucu tarafından imzalanmış ve yetkili mahkemeden İcra Edilebilirlik Şerhi alınmış uzlaşma tutanakları, tapu sicil müdürlüklerinde rahatlıkla işlem görmektedir.