Raziye Nazan AKDEMİR

Kurucu üyelerimizden Raziye Nazan Akdemir,  lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayarak, 1997 yılında  mezun olmuştur.

1998-2004 yılları arasında Isparta Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmış, 2004 yılından itibaren de, Muğla Barosuna bağlı olarak  serbest avukatlık yapmaktadır.

2017 yılından beri Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır.

Halihazırda İşçi-işveren uyuşmazlıklarında ve Ticari dava uyuşmazlıklarında uzman arabulucu olarak çalışmaktadır.