Hepimiz birer tüketiciyiz. Tüketicinin tanımı kanunlarımızda şu şekilde yapılmaktadır: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi.

Tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketici arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

Kredi kartı, tüketici kredisi gibi hizmetlerden, sunulan hizmet ya da kalitesiz mallardan, peşin ve taksitli satıştan, sigorta-ulaşım ve kargo sözleşmelerinden, abonelikten, özel eğitim ve kurslardan, devre tatil ve devre mülklerden, turistik turlardan ve özel hastane işlemleri gibi uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar “tüketici uyuşmazlıkları” olarak değerlendirilir.

Siz de bu tür sorunlar yaşıyorsanız, uyuşmazlığınızı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Uyuşmazlığınızı miktarınıza ve değerine bakılmaksızın siz ve diğer taraf birlikte belirlediğiniz bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz.

Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilmeniz olanaklıdır.